Nợ xấu ngân hàng giảm mạnh đợt cuối năm 2023

Nợ xấu ngân hàng giảm mạnh đợt cuối năm 2023

Nợ xấu ngân hàng là một trong những điều ảnh hưởng rất lớn tới báo cáo tình tài cũng như gia tăng rủi ro đối với các ngân hàng. Việc ngân hàng tìm mọi cách làm giảm nợ xấu là điều vô cùng quan trọng. Theo như thống kê năm 2023, nhiều ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bạn nhé!

Nợ xấu quý 4/2023 giảm mạnh

Trong đó, nợ có khả năng mất vốn giảm tới 60% trong quý 4/2023. Ngân hàng cũng ghi nhận kết quả lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý cuối cùng năm 2023.

Đáng chú ý, nợ xấu tại ngân hàng này có biến động mạnh trong 3 tháng cuối năm. Cụ thể, số nợ xấu tại nhà băng này cuối năm 2023 chỉ ở mức 3.689 tỷ đồng, so với hồi cuối tháng 9/2023 là 7.367 tỷ đồng thì đã giảm tới một nửa. Trong đó: nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) giảm 48% xuống còn 812 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) giảm 40% xuống còn 1.706 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm tới 60% xuống còn 1.169 tỷ đồng.

Nợ xấu quý 4/2023 giảm mạnh

Theo đó, so với cuối năm 2022, nợ xấu của LPBank chỉ tăng khoảng 7,6%. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay cải thiện từ 1,46% (năm 2022) xuống 1,34% (năm 2023).

Kết quả kinh doanh của LPBank cũng gây bất ngờ khi lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 đạt 3.353 tỷ đồng, tăng tới 286% so với quý 4/2022. Lợi nhuận trong 3 tháng cuối năm của LPBank xấp xỉ với lợi nhuận trong 9 tháng trước đó.

Lợi nhuận ngân hàng tăng

Luỹ kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 23,7%.

Hầu hết các mảng kinh doanh của LPBank trong 3 tháng cuối năm đều có lãi ấn tượng. Trong đó, thu nhập lãi thuần quý 4 đạt 3.346 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ có lãi đột biến, đạt 2.926 tỷ đồng, tăng 231%. Theo lý giải của LPBank, ngân hàng đã triển khai các sản phẩm mới tăng cường các dịch vụ thanh toán trong nước và ngoài nước làm cho thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng.

Lợi nhuận ngân hàng tăng

Ngoài ra, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng do các đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp được cải thiện dẫn tới nhu cầu về vốn ngoại tệ tăng lên, ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngoại hối đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản LPBank đạt 382.863 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cuối năm 2022. Dư nợ cho vay khách hàng trong năm 2023 tăng 17%, đạt 275.431 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 10%, đạt 237.392 tỷ đồng.

Phạm Hằng

Một trong những content nhiều năm trong lĩnh vực tài chính. Có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm, tổng hợp các thông tin mới nhất, nhanh nhất của thị trường tài chính Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Với mong muốn mang lại cho độc giả những thông tin bổ ích về thị trường cũng như những biến đổi của tài chính trong nước một cách nhanh và chính xác nhất