Trade Finance (tài trợ thương mại) là gì? Những giải pháp và sản phẩm Trade Finance

Trade Finance (tài trợ thương mại) là gì? Những giải pháp và sản phẩm Trade Finance

Trade Finance hay tài trợ thương mại là một giải pháp hỗ trợ và tài trợ cho các hoạt động thương mại quốc tế, đóng góp vào sự phát triển và mở rộng của thị trường quốc tế. Vậy Trade Finance là gì, mời bạn tìm hiểu ngay ở bài viết dưới đây!

Trade Finance là gì?

Trade Finance là gì?

Trade Finance nghĩa tiếng Việt là Tài trợ thương mại – một hình thức khác của cho vay thương mại, đóng vai trò là hình thức trung gian thanh toán giữa người mua và người bán trong hoạt động xuất nhập khẩu và giao dịch thương mại quốc tế.

Trade Finance là thuật ngữ bao quát rất nhiều sản phẩm tài chính mà các ngân hàng và công ty có thể sử dụng để giao dịch thương mại một cách thuận lợi. Trade Finance cũng được triển khai ở ngân hàng với dịch vụ cho vay tài chính dành cho bên mua và bên bán chẳng hạn như mở thẻ, mở tài khoản, cho vay thế chấp…

Vai trò của tài trợ thương mại mang lại

Vai trò của tài trợ thương mại mang lại

Trade Finance (tài trợ thương mại) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tài trợ cho các hoạt động thương mại quốc tế. Vai trò chính của Trade Finance bao gồm:

Hỗ trợ giao dịch quốc tế: Trade Finance cung cấp các công cụ tài chính như thư tín dụng, hối phiếu chuyển khoản, và các hình thức tài trợ khác để giúp các doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế một cách hiệu quả. Điều này giúp giảm rủi ro và thúc đẩy sự tin tưởng giữa các bên tham gia.

Giảm rủi ro: Trade Finance cung cấp các giải pháp để giảm rủi ro trong các giao dịch quốc tế: rủi ro về tài chính, tỷ giá, lãi suất, kể cả các hình thức thanh toán. Ví dụ, thư tín dụng (letter of credit) đảm bảo rằng người mua sẽ thanh toán người bán sau khi hàng hóa hoặc dịch vụ được gửi đi và xác nhận rằng các điều kiện trong hợp đồng được tuân thủ.

Hỗ trợ tài chính: Trade Finance cung cấp các tùy chọn tài trợ cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế. Các công cụ như hối phiếu chuyển khoản và vay vốn thương mại giúp doanh nghiệp có khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng vòng quay vốn, tạo tiềm lực phát triển kinh doanh cũng như tăng lợi nhuận và doanh thu.

Tối ưu hóa quản lý tài chính: Trade Finance giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quản lý tài chính bằng cách cung cấp tùy chọn thanh toán linh hoạt, giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi nhuận trong các giao dịch quốc tế.

Hỗ trợ phát triển kinh doanh quốc tế: Trade Finance cho phép các doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra nước ngoài và tham gia vào các thị trường mới. Điều này giúp thúc đẩy sự phát triển kinh doanh quốc tế và tạo ra cơ hội cho tăng trưởng.

Cách thức hoạt động của Trade Finance

Cách thức hoạt động của Trade Finance

Trong hoạt động Trade Finance sẽ có 5 đối tượng chính là nhà cung cấp, người tiêu dùng, công ty bảo hiểm, ngân hàng và đơn vị Trade Finance hay tài trợ thương mại.

Sử dụng Trade Finance trong giao dịch kinh doanh giúp loại bỏ rủi ro thanh toán và rủi ro cung ứng, cung cấp cho bên xuất khẩu các khoản phải thu hoặc thanh toán dựa theo thoả thuận, bên cạnh đó, bên nhập khẩu có thể nới rộng tín dụng để thực hiện các lệnh giao dịch.

Khác với những sản phẩm tín dụng thông thường, Trade Finance đặc biệt hữu hiệu khi có các rủi ro cố hữu của thương mại quốc tế xảy ra, chẳng hạn như bất ổn chính trị, biến động tiền tệ, các bên liên quan bị ảnh hưởng uy tín tín dụng… đảm bảo cho hoạt động giao dịch giữa các bên vẫn được thực hiện một cách suôn sẻ.

Một số công cụ tài chính của Trade Finance có thể kể đến:

Một số công cụ tài chính của Trade Finance có thể kể đến

Thư tín dụng (Letter of Credit):

+ Người mua (importer) yêu cầu ngân hàng của mình (ngân hàng mở thư tín dụng) cung cấp một thư tín dụng để xác nhận cam kết thanh toán cho người bán (exporter).

+ Ngay sau khi người bán đã thực hiện các yêu cầu trong thư tín dụng, ngân hàng mở thư tín dụng sẽ thanh toán cho người bán.

Hối phiếu chuyển khoản (Bill of Exchange):

+ Hối phiếu chuyển khoản là một loại giấy tờ tài chính mà người bán đưa cho người mua để xác nhận cam kết thanh toán sau một khoảng thời gian cố định sau khi hàng hóa được gửi đi.

+ Người bán có thể sử dụng hối phiếu chuyển khoản để đề nghị ngân hàng cung cấp tài trợ tài chính. Ngân hàng có thể mua hối phiếu chuyển khoản từ người bán và sau đó thu tiền từ người mua khi hối phiếu đáo hạn.

Vay tài trợ thương mại:

+ Người mua hoặc người bán có thể đề nghị vay tài trợ thương mại từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để hỗ trợ các giao dịch thương mại quốc tế.

+ Tài trợ tương tự có thể được cung cấp dưới dạng vay tín dụng xuất khẩu hoặc vay nhập khẩu, cho phép mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ từ người bán mà không cần thanh toán ngay.

Bảo hiểm xuất khẩu và nhập khẩu:

+ Các công ty bảo hiểm xuất khẩu và nhập khẩu cung cấp bảo hiểm để bảo vệ người mua và người bán khỏi rủi ro trong quá trình vận chuyển và giao hàng.

+ Bảo hiểm này giúp giảm thiểu rủi ro mà các bên phải chịu khi tham gia vào các giao dịch quốc tế.

Những cơ hội và rủi ro của Trade Finance

Những cơ hội và rủi ro của Trade Finance

Cơ hội mà Trade Finance đem lại bao gồm:

+ Cho phép doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra nước ngoài, tạo cơ hội kinh doanh tại các thị trường quốc tế mới;

+ Trade Finance giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) có khả năng tham gia vào thị trường quốc tế bằng cách cung cấp tài trợ và bảo hiểm, giúp họ vượt qua khó khăn tài chính và giảm rủi ro;

+ Giảm rủi ro trong các giao dịch thương mại quốc tế, đồng thời, tối ưu hoá chi phí và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Rủi ro khi sử dụng Trade Finance:

+ Rủi ro tín dụng: vẫn có thể xảy ra nguy cơ người mua hoặc người bán không tuân thủ các cam kết thanh toán, dẫn đến mất tiền hoặc thất thoát vốn đầu tư.

+ Rủi ro hệ thống tài chính: Biến động trong hệ thống tài chính thế giới có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tài trợ và tác động đến việc thanh toán và tài trợ thương mại.

+ Rủi ro chính trị: Thay đổi trong chính trị, chiến tranh hoặc xung đột quốc gia có thể tạo ra rủi ro đối với các giao dịch quốc tế.

+ Rủi ro thị trường: Các biến động trong tỷ giá hối đoái, giá hàng hóa, và thị trường cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến giá trị giao dịch và lợi nhuận.

+ Rủi ro hệ thống: Các vấn đề kỹ thuật hoặc hệ thống có thể dẫn đến sự cố trong việc thực hiện giao dịch, gây ra sự trễ nải trong thanh toán hoặc tổn thất tài chính tương đương.

Ứng dụng của giải pháp Trade Finance

Ứng dụng của giải pháp Trade Finance

Một số ứng dụng chính của giải pháp Trade Finance:

+ Trong hoạt động thương mại quốc tế

Trade Finance giúp hỗ trợ các giao dịch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa bằng cách cung cấp các công cụ tài chính như thư tín dụng, hối phiếu chuyển khoản và vay tài trợ thương mại. Điều này giúp giảm rủi ro cho cả người mua và người bán. Một số hoạt động có thể kể đến như bảo lãnh nhận hàng, nhờ thu hộ chứng từ xuất nhập khẩu, tài trợ thương mại xuất nhập khẩu, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu…

+ Trong dịch vụ thương mại

Các dịch vụ thương mại như dịch vụ tài chính đối với dự án xây dựng, dự án công nghiệp và các loại dự án, giúp tạo điều kiện cho việc thực hiện các dự án quốc tế mà yêu cầu tài trợ lớn.

+ Trong tài trợ cho các doanh nghiệp SME

Thông qua việc cung cấp tài trợ và bảo hiểm, giúp các doanh nghiệp SME có thể tham gia vào thị trường quốc tế, tăng cơ hội kinh doanh, tăng doanh thu, vượt qua khó khăn tài chính. Việc tài trợ này bao gồm cả tài trợ thương mại quốc tế và tài trợ thương mại nội địa, làm sao để phân bổ vốn cho doanh nghiệp một cách tốt nhất.

+ Trong đầu tư trực tiếp nước ngoài

Các công ty muốn đầu tư trực tiếp vào các thị trường nước ngoài có thể sử dụng Trade Finance để tài trợ cho dự án và mua sắm tài sản ở nước ngoài.

+ Trong lĩnh vực thương mại điện tử (e-commerce finance)

Việc áp dụng Trade Finance trong các giao dịch thương mại điện tử giúp hỗ trợ việc thanh toán và giao hàng trong môi trường trực tuyến. Chủ cửa hàng thương mại điện tử có thể tiếp cận được với nguồn vốn lưu động chỉ với những cú nhấp chuột đơn giản.

+ Trong lĩnh vực nông nghiệp

Với các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp và thực phẩm, sử dụng Trade Finance hỗ trợ quá trình sản xuất, mua sắm nguyên vật liệu và các nguồn thực phẩm cần thiết trên thị trường quốc tế.

+ Trong lĩnh vực bất động sản

Trade Finance được áp dụng trong việc tài trợ cho các dự án xây dựng bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường, nhà máy điện, cảng biển, và dự án liên quan đến hạ tầng khác.

Nói một cách tóm gọn thì, các công cụ và dịch vụ Trade Finance này giúp đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của các giao dịch thương mại quốc tế và thúc đẩy sự tin tưởng giữa các bên tham gia. Trade Finance giúp hỗ trợ sự phát triển của thương mại quốc tế và tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài.

Xem thêm: Tất tần tận về công ty tài chính Lotte Finance, tìm hiểu ngay!

Phạm Hằng

Một trong những content nhiều năm trong lĩnh vực tài chính. Có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm, tổng hợp các thông tin mới nhất, nhanh nhất của thị trường tài chính Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Với mong muốn mang lại cho độc giả những thông tin bổ ích về thị trường cũng như những biến đổi của tài chính trong nước một cách nhanh và chính xác nhất