Các bước để doanh nghiệp phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Các bước để doanh nghiệp phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Để được phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán doanh nghiệp thực hiện theo trình tự: Đề xuất phương án phát hành, chọn nhà bảo lãnh phát hành, thành lập nhóm IPO, tiếp thị, chuẩn bị hồ sơ tài liệu IPO để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công bố thông tin, phân phối chứng khoán, Gửi báo cáo kết quả của đợt chào bán, công ty yêu cầu chấm dứt phong tỏa nguồn tiền.

Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu

Theo quy định của pháp luật thì có hai trường hợp được chào bán cổ phiếu hay phát hành cổ phiếu:

Thứ nhất, công ty cổ phần phát hành/chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;

Thứ hai, công ty đại chúng phát hành/chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu

Điều kiện để hai trường hợp này xảy ra được quy định rất rõ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán 2019, tóm lược như sau:

 • Giá trị vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký chào bán ghi trên sổ kế toán là 30 tỷ đồng trở lên;
 • 02 năm liên tục hoạt động kinh doanh có lãi, không có lỗ lũy kế;
 • Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
 • Ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn chiếm tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của đơn vị phát hành;
 • Trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu thì cổ đông lớn phải cam kết nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của ĐVPH tối thiểu trong vòng 01 năm;
 • Tổ chức phát hành không được vi phạm pháp luật, hoặc đang trong diện truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký, nếu đơn vị phát hành là công ty chứng khoán thì không cần;
 • Cam kết thực hiện theo đúng quy định của hệ thống giao chứng chứng khoán;
 • Đã lập tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt phát hành.

Xem nhanh: Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường tiềm năng nhất năm 2023

Các bước thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đề xuất

Người bảo lãnh trình bày các đề xuất và định giá, thảo luận về việc phát hành loại chứng khoán nào, giá chào bán, số lượng cổ phiếu là bao nhiêu, khung thời gian ước tính cho đợt chào bán sắp tới.

Các bước thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng

Bước 2: Bảo lãnh phát hành

Đơn vị phát hành chọn người bảo lãnh phát hành và ký hợp đồng/thỏa thuận bảo lãnh phát hành.

Bước 3: Thành lập nhóm IPO

Nhóm IPO sẽ bao gồm: Nhà bảo lãnh phát hành, luật sư, kế toán công chứng (CPA) cùng các chuyên gia của Ủy ban giao dịch Chứng khoán (SEC).

Bước 4: Tiếp thị và cập nhật

Ban điều hành công ty và nhà bảo lãnh sẽ tiếp thị quảng cáo đợt ra mắt cổ phiếu sắp tới để ước tính nhu cầu cũng như thiết lập giá chào bán. Giá cổ phiếu và ngày áp dụng sẽ thay đổi liên tục trong suốt quá trình tiếp thị.

Bước 5: Tài liệu IPO

Tất cả các thông tin liên quan đến công ty sẽ được tổng hợp lại thành một bản tài liệu.

Hồ sơ đăng ký thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 gồm có: Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng; bản cáo bạch; bản điều lệ công ty; các quyết định của Đại hội đồng đã thông qua liên quan đến việc phát hành này; bản cam kết tuân thủ luật định; bản cam kết của các cổ đông lớn; văn bản xác nhận của ngân hàng về tài khoản phong tỏa của công ty; bản cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Thời hạn gửi bản cáo bạch là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước khi phát hành cổ phiếu thì nội dung bản cáo bạch sẽ được sửa đổi liên tục.

Bước 6: Công bố thông tin

Công ty – đơn vị phát hành cổ phiếu phải công bố bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử và 03 số báo in liên tiếp kèm các thông tin trên trang web chính thức của công ty, Sở giao dịch

Chứng khoán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng bắt đầu có hiệu lực.

Bản cáo bạch cũng được đăng tải trên trang web chính thức của công ty và Sở giao dịch Chứng khoán.

Bước 6: Công bố thông tin

Bước 7: Phân phối chứng khoán

Tiến hành phân phối chứng khoán theo Luật Chứng khoán. Các yêu cầu cơ bản:

 • Thời hạn để nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán: tối thiểu 20 ngày;
 • Tiền cổ phiếu bán được sẽ chuyển vào tài khoản phong tỏa của công ty cho đến khi hoàn tất đợt chào bán;

Việc phân phối chứng khoán phải hoàn tất trong vòng 90 ngày kể từ ngày có chấp thuận đăng ký của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời gian gia hạn phân phối: tối đa 30 ngày.

Bước 8: Gửi báo cáo kết quả của đợt chào bán

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, đơn vị phát hành hoặc nhà bảo lãnh, cổ đông đăng ký chào bán phải gửi báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau đó công bố thông tin trên trang web chính thức của công ty và Sở giao dịch chứng khoán.

Bước 9: Công ty yêu cầu chấm dứt phong tỏa nguồn tiền

Sau khi có thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán thì đơn vị phát hành được quyền chấm dứt phong tỏa số tiền thu về từ đợt chào bán.

Như vậy, khi doanh nghiệp muốn thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng thì thực hiện tuần tự các bước nêu trên. Để hiểu rõ hơn thì doanh nghiệp nên cập nhật liên tục các điều kiện, điều khoản của việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

Xem thêm: 5 rủi ro khi đầu tư cổ phiếu mà bạn cần phải biết

Phạm Hằng

Một trong những content nhiều năm trong lĩnh vực tài chính. Có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm, tổng hợp các thông tin mới nhất, nhanh nhất của thị trường tài chính Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Với mong muốn mang lại cho độc giả những thông tin bổ ích về thị trường cũng như những biến đổi của tài chính trong nước một cách nhanh và chính xác nhất